Demirgazyk Amerikadaky FLEX taslamasy

  • Demirgazyk Amerikadaky FLEX taslamasy (7)
  • Demirgazyk Amerikadaky FLEX taslamasy (9)
  • Demirgazyk Amerikadaky FLEX taslamasy (10)
  • Demirgazyk Amerikadaky FLEX taslamasy (6)
  • Demirgazyk Amerikadaky FLEX taslamasy (8)
  • Demirgazyk Amerikadaky FLEX taslamasy (1)
  • Demirgazyk Amerikadaky FLEX taslamasy (2)
  • Demirgazyk Amerikadaky FLEX taslamasy (3)
  • Demirgazyk Amerikadaky FLEX taslamasy (4)
  • Demirgazyk Amerikadaky FLEX taslamasy (5)

Williams Skottsman, ABŞ-nyň we Kanadanyň köp sanly gurnama merkezi we on müňlerçe tirkeg we konteýner önümleri bolan ABŞ-nyň Baltimor şäherinde ýerleşýän global modully gurluşyk operatorydyr.

Bazary has-da ösdürmek we önüm liniýasyny täzelemek maksady bilen WS 2014-nji ýylda Çhengdong bilen strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi we bize Demirgazyk Amerikanyň lizing bazaryna laýyk modully önüm öndürmegi we öndürmegi tabşyrdy.Bir ýyllap ara alnyp maslahatlaşylandan we üýtgedilenden soň, önüm 2015-nji ýylda resmi taýdan tamamlandy we çeýe we çalt many berýän FLEX adyny aldy.

Çengdong lageri şu wagta çenli Demirgazyk Amerikanyň bazary üçin 2,052 toplum FLEX önümini hödürledi.FLEX önümleri ajaýyp önüm hili we moda görnüşi we içerki dizaýny üçin müşderileriň uly öwgüsini gazandy.