Energetika çeşmeleri

 • Dangote nebiti gaýtadan işleýän taslama üçin Nigeriýanyň prefab lageri

  Dangote nebiti gaýtadan işleýän taslama üçin Nigeriýanyň prefab lageri

  Düşündiriş Öňünden taýýarlanan jaý CDPH tarapyndan özbaşdak işlenip düzülýär we patentler berilýär.Ajaýyp poslama garşy ýerine ýetirijilik, ajaýyp möhürlemek, gowy ýylylyk izolýasiýasy we şahsy isleg bilen giňden kabul edilýär.Dangote topary iň köp ugurly işewür toparlaryň biridir ...
  Koprak oka
 • Argentinanyň Santa Cruz şäherindäki CC&LB gidroelektrostansiýa taslamasynyň düşelgesi

  Argentinanyň Santa Cruz şäherindäki CC&LB gidroelektrostansiýa taslamasynyň düşelgesi

  CC&LB taslamasy Hytaý bilen Argentinanyň hökümetleriniň arasyndaky iň uly taslama, şeýle hem Argentinada dowam edýän iň uly gurluşyk taslamasydyr.Taslama şol bir derýanyň boýunda, ýöne 65 km uzaklykda ýerleşýän Kondokliffden (CC) we La Barrancosa (LB) -den ybarat.Gurlan umumy kuwwat ...
  Koprak oka
 • Papua Täze Gwineýa nebit tank fermasy taslamasy

  Papua Täze Gwineýa nebit tank fermasy taslamasy

  Taslamanyň ýerleşýän ýeri: Papua Täze Gwineýa Taslamanyň aýratynlyklary: belent pollar, çyglylyga garşy, poslama garşy gurluşyk meýdançasy: 2300㎡ Çözgüt 1. accommodationaşaýyş jaýy hökmünde konteýner jaýy, bu taslamadaky ähli ýaşaýyş görnüşleri üçin saýlanýar.Oorapyk desgalar doly üpjün edildi ...
  Koprak oka
 • Tanzaniýa gaz geçiriji lager taslamasy

  Tanzaniýa gaz geçiriji lager taslamasy

  Taslamanyň ýerleşýän ýeri: Mtwara-dan Dar es Salaam Taslamanyň aýratynlyklary: beýiklige, çyglylyga, poslama garşy, ýangynyň öňüni alyş lageriniň meýdany: 10298 m2 Çözgüt 1. Çyglylyga we poslama garşy Öý doly galvanizli beýik poly kabul edýär beýikligi 300mm, aşagy sm bolar ýaly ...
  Koprak oka
 • Wenesuelanyň Merkezi elektrik stansiýasy lager taslamasy

  Wenesuelanyň Merkezi elektrik stansiýasy lager taslamasy

  Taslamanyň ýerleşýän ýeri: Karabobo ştaty, Wenesuela Taslamanyň aýratynlyklary: -arym hemişelik ýaşaýyş lageri, ýokary poslama düşelge meýdany: 25800 m2 Çözgüt 1. -arym hemişelik ýaşaýyş dizaýny Içerki taýdan kämillik ýaşyna ýeten ýeňil polat ýaşaýyş ulgamy kabul edildi we bu görnüşdäki jaýyň dizaýn ömri ahlakly ...
  Koprak oka
 • Pakistan Thar kömür bilen işleýän elektrik bekedi taslamasy

  Pakistan Thar kömür bilen işleýän elektrik bekedi taslamasy

  Taslamanyň ýerleşýän ýeri: Pakistan Taslamanyň aýratynlyklary: berk meýilnama, agyr meseleler, ýele we guma garşylyk Barak meýdançasy: 18383㎡ Çözgüt 1. Gurluş ulgamy we bölüm artykmaçlyklary ZA sowuk görnüşli goşa C görnüşli polaty bolt baglanyşygy bilen kabul edýär.Bu gurluş ýeňil agramly, ýokary ...
  Koprak oka
 • Yragyň Sahara elektrik stansiýasy lager taslamasy

  Yragyň Sahara elektrik stansiýasy lager taslamasy

  Taslamanyň ýerleşýän ýeri: Yrak Taslamanyň aýratynlyklary: ýel we gum hüjümlerine garşy durmak, köpugurly toplumlaýyn binalar Barak meýdany: 19492 m2 Toplumlaýyn çözgüt 1. Çöl howasyna uýgunlaşmak windel we guma garşylyk: Gurluş çarçuwasy jaýyň içki böleginde ýerleşýär we açyk g ýok ...
  Koprak oka