Lukmançylyk çözgütleri

  • Nepal saglygy goraýyş hassahanasynyň taslamasy

    Nepal saglygy goraýyş hassahanasynyň taslamasy

    Çözgüt 1. Daş görnüşi ZA jaý gurluşyny, ak diwarlar we gök üçekli umumy reňk äheňi, hakyky ulanyş ýagdaýy bilen bilelikde polat gapylary ulanýar we ogurlyga garşy torlary we beýleki howpsuzlyk çärelerini gurýar.2. Jaýyň gurluşy Gurluş t bilen gabat gelip bilýän galvanizli böleklerdir ...
    Koprak oka