Kompaniýanyň tertibi

CDPH (Hainan) Company Limited, 2022-nji ýylyň başyndan bäri täze döredilen söwda kompaniýasy we Pekin Çengdong halkara modully ýaşaýyş jaý korporasiýasynyň paýdarlar jemgyýeti (CDPH-de gysgaça).Kompaniýadan öňki, 23 ýyldan gowrak wagt bäri ykjam ýaşaýyş jaý pudagy bilen meşgullanýan CDPH Halkara bölümi.

Kompaniýa, import we eksport biznesi boýunça dürli hyzmatlar bilen halkara alyjylara hyzmat etmegi maksat edinýär, ýöne dizaýn, önümçilik, global satyn alyşlar, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak, logistika, daşary ýurt gurnama we ş.m. bilen çäklenmeýär, üpjün ediş çägimize modully jaýlar, mebel, elektrik girýär enjamlar, sanitariýa enjamlary, gurluşyk materiallary we senagat we söwda bilen baglanyşykly beýleki ýükler.

Jübi ýaşaýyş jaý ulgamynda öz tehniklerimiz, Hytaýyň ähli sebitleriniň arasynda üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak boýunça hünärmenler topary, halkara söwda işinde 15 ýyllyk tejribesi bolan ýöriteleşdirilen topar bar.Müşderileriň islegini kanagatlandyrmak biziň esasy aladamyzdyr.

1I8A6693-HDR1