Granit

 • Tebigy gurluşyk materiallary ýalpyldawuk / alawlanan / Hormatly ak / gara / çal / sary daş granit plitalary Içki we daşarky diwarlar, pollar, peýza .lar.

  Tebigy gurluşyk materiallary ýalpyldawuk / alawlanan / Hormatly ak / gara / çal / sary daş granit plitalary Içki we daşarky diwarlar, pollar, peýza .lar.

  Tebigy daş materiallary ygtybarly we köp taraply bolup, ýapyk ýa-da açyk taslamaňyz üçin ajaýyp esas bolup hyzmat edýär.

  Tebigy granit daşy gödek blok, tapawudyň ulanylyşyna ýa-da taslamasyna görä tapawut görnüşindäki üstünde işlemeli, ýalpyldawuk, ýanýan, esasan, ýapyk, daşarky gapy, bezeg, pol, diwar, hasap üstleri, biderek üstler, ýol asfalt, bag bezegi, binagärlik dizaýny.Biziň işimiz plitalary, ölçegli plitkalary, çylşyrymly plitkalary, taýaklary, aşhana lýubkalaryny we biderek lýubkalary, bag we landşaft daşy, sütün daşy, oýma daşy, kamin, mozaika we her dürli ýadygärlik daşyny we ş.m.

 • Aşhana / pol / diwar kafel / gurluşyk dizaýny üçin ak / deňiz tolkunly granit sepiň

  Aşhana / pol / diwar kafel / gurluşyk dizaýny üçin ak / deňiz tolkunly granit sepiň

  CDPH Building Stone üpjünçiligi müşderilerimize pudakdaky iň giň tebigy daşlary hödürlemegi maksat edinýär.Bu önümleri sarp edijä elýeterli we elýeterli etmek isleýäris.Satuw güýjümiz, ýokary bäsdeşlik nyrhlaryny saklamak bilen, premium önümleri, birinji derejeli hyzmaty we söwda goldawyny bermäge borçlanýar.

  Biziň ýalpyldawuk, alawlanan, abraýly, tebigy, Buş çekiçli, ananas, kömelek plitalary we gap-gaçlar ýapyk, açyk bezeg, bag bezegi, bag dizaýny, köçe, meýdança, ýol, kör, asfalt, basgançaklar, eýwan dizaýny, howly, basseýn we ş.m.

 • G682 pol / pol we diwar kafel / jaý bezegi / bag dizaýny üçin sary granit plitalary

  G682 pol / pol we diwar kafel / jaý bezegi / bag dizaýny üçin sary granit plitalary

  Tebigy Granit daşynyň özboluşly gurluşy, tebigy duýgy döredýär, size ýokary hilli, bahany, dürlüligi we hyzmaty hödürleýäris, daş plitalarymyz, gapaklarymyz, şkaflarymyz we kerpiçlerimiz köplenç diwar örtmek, meýdança, awtoulag duralgasy, ýol, peýzaapes üçin ulanylýar. , howuz taraplary, basgançaklar, ojaklar, duşlar we jaýyň ýörite döredilen ýerleri.

 • Hytaý arzan G654 gara granit, plita, kafel, taýak, asfalt, diwar üçin gara granit kafel

  Hytaý arzan G654 gara granit, plita, kafel, taýak, asfalt, diwar üçin gara granit kafel

  CDPH Granit Stone dürli görnüşde elýeterli we dürli-dürli amaly programmalara eýedir.Ol ýalpyldawuk, hormatlanýan, ýanýan, bölünen, saýlanan, Buş çekiçli, kesilen, kesilen, gum ýarylan, kömelek, ýykylan.Basgançaklar we göterijiler, penjire sütünleri, gapy çarçuwalary, sütünler, asfaltlar, daş şkaflar, diwar fasady, diwar örtükleri, taýaklar, ýuwulýan gaplar, kamin, mozaika, baş daşlar, daşlar.we ş.m.

 • G602 G603 G655 G633 Pol asmak we diwar örtmek üçin açyk we goýy çal granit daşy

  G602 G603 G655 G633 Pol asmak we diwar örtmek üçin açyk we goýy çal granit daşy

  Hytaýda tebigy daş, granit bilen üpjün edijiler hökmünde biz dürli reňkdäki dürli granit plitalary hödürleýäris.Ak we çal granit plitalarda ýöriteleşýäris, şeýle hem dürli reňkleri we tapmak kyn granit stillerini, şeýle hem taslama we jaý bezegi üçin ykdysady çäkleri, plitalar, plitkalar, yubkalar, penjireler, ädimler we ýokary göteriji basgançaklar bilen üpjün edýäris. , Aşhana taýagy, Iş üstleri, Çerkez daşy.Daş asmak, Mozaika we serhetler we mazar daşlary.

 • Içerki we daşarky bezeg üçin gurluşyk materialy tebigy granit daşy

  Içerki we daşarky bezeg üçin gurluşyk materialy tebigy granit daşy

  Granit plitalary hammam pollarynda, hammam we duş diwarlarynda, aşhana pollarynda, aşhana arka planynda we diwar örtüginde, girelge pollarynda, şeýle hem söwda binasynyň içki we daşarky diwar örtüklerinde ulanylyp bilner.Umuman aýdanyňda, umumy ýaşaýyş jaýy abadanlaşdyrmak, hammamy bejermek, aşhanany abatlamak, myhmanhanany abatlamak, ofis binasy, söwda merkezi we täze jaý gurluşyklary ýaly ýaşaýyş we täjirçilik gurluşyk taslamalary üçin ajaýyp materiallar.

 • G602 G603 Bianco Kristal Light Sesame Greý Barry Ak Granit Asma ölçegli kafel

  G602 G603 Bianco Kristal Light Sesame Greý Barry Ak Granit Asma ölçegli kafel

  Granit, uly ýylylyk we basyş şertlerinde emele gelen üýtgeşik däne we aşa gatylygy bolan ägirt uly tebigy daşdyr.Bu, granit plitalaryna feldspar, mika we kwarsdan ybarat görünýän kristal dokumany berýär. CDPH daşy aşhana poly we diwar örtügi, hammam poly, duş diwar plitalary we girelge pollary, koridor pollary, hammam pollary we içerki daşky diwar örtükleri ýaly täjirçilik gurluşyk programmalary.

 • G682 G350 Granit plitkalar Hasap / daş asma / basgançaklar / diwar kafel / altyn granit

  G682 G350 Granit plitkalar Hasap / daş asma / basgançaklar / diwar kafel / altyn granit

  Granit plitalary hammam pollarynda, hammam we duş diwarlarynda, aşhana pollarynda, aşhana arka planynda we diwar örtüginde, girelge pollarynda, şeýle hem söwda binasynyň içki we daşarky diwar örtüklerinde ulanylyp bilner.Umuman aýdanyňda, umumy ýaşaýyş jaýy abadanlaşdyrmak, hammamy bejermek, aşhanany abatlamak, myhmanhanany abatlamak, ofis binasy, söwda merkezi we täze jaý gurluşyklary ýaly ýaşaýyş we täjirçilik gurluşyk taslamalary üçin ajaýyp materiallar.

 • G654 Aşhana taýagy / Vanna otagy üçin ýokarky / diwar kafel / pol kafel / ädimler üçin goýy çal granit

  G654 Aşhana taýagy / Vanna otagy üçin ýokarky / diwar kafel / pol kafel / ädimler üçin goýy çal granit

  Granit, uly ýylylyk we basyş şertlerinde emele gelen üýtgeşik däne we aşa gatylygy bolan ägirt uly tebigy daşdyr.Bu granit plitkalaryna feldspar, mika we kwarsdan görünýän kristal dokumany berýär.

  CDPH daşy aşhana poly we diwar örtügi, hammam poly, duş diwary plitalary we girelge pollary, koridor pollary, hammam pollary ýaly köp sanly ýaşaýyş jaý goşundylary üçin niýetlenen granit pol we granit diwar plita önümlerini öz içine alýar. we daşky diwar örtügi.