Pes woltly tok kabeli

  • YJV22 XLPE izolýasiýa edilen polat lenta görnüşli PVC örtükli elektrik kabeli

    YJV22 XLPE izolýasiýa edilen polat lenta görnüşli PVC örtükli elektrik kabeli

    YJV22 XLPE izolýasiýa edilen polat guşakdan ýasalan PVX örtükli elektrik kabeli içerde, çukur kanallarynda, kabel çukurlarynda we göni ýer astynda gömülýär.Kabel mehaniki daşarky güýje çydap bilýär, ýöne uly dartyş güýjüne çydap bilmeýär.

  • YJV XLPE izolýasiýa edilen PVC örtükli elektrik kabelleri

    YJV XLPE izolýasiýa edilen PVC örtükli elektrik kabelleri

    XLPE izolýasiýa edilen elektrik kabeli diňe bir ajaýyp elektrik häsiýetlerine, mehaniki aýratynlyklaryna, ýylylygyň garramagyna, daşky gurşawa garşy durnuklylygyna we himiki poslama garşylygy bilen çäklenmän, eýsem ýönekeý gurluşy hem-de ulanmak aňsat, aşak düşmek bilen çäklenmän, uzak möhletli iş temperaturasy Highokary ( 90 dereje), uly geçirijilik kuwwaty we beýleki artykmaçlyklar, XLPE izolýasiýa edilen elektrik kabel önümleri ýalyn öçüriji we ýangyn saklaýjy XLPE izolýasiýa elektrik kabelleriniň doly toplumyny öz içine alýar.