Ulag

Ulag

CMA iberiş liniýalarynyň VIP agzasy hökmünde, arzan bahadan dünýäniň islendik ýerine iberip bileris.Şeýle hem, ýükleriň deňiz ýük daşamak, ýol ulaglary we awiakompaniýalar arkaly gapylara gapylara aýlanyp biljekdigine göz ýetirip biljek güýçli we işjeň transport agentlikleri bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyz bar.