Bilim

 • Günorta Afrika synp taslamasy

  Günorta Afrika synp taslamasy

  Günorta Afrikadaky synp meýilnamasy umumy meýdany 743.83 inedördül metr.Jaýlar kän däl, ýöne olar wekilçilikli. Aýdylyşy ýaly, garynja kiçijik bolsa-da, ähli kemçilikleri bar. Taslama synp otaglary, ofis, kabul ediş ... ýaly köp sanly funksiýany öz içine alýar.
  Koprak oka
 • Antilles başlangyç mekdebiniň taslamasy II tapgyr

  Antilles başlangyç mekdebiniň taslamasy II tapgyr

  Taslama Curaçao - Karib deňziniň günortasyndaky Kiçi Antillileriň ahyrynda ýerleşýär.Curaçao we goňşy Aruba we Ponej köplenç “ABC adalary” diýilýär.Şeýle hem, Panama kanalynyň söwda ýolundaky transport merkezi we iň ulusy ...
  Koprak oka