Roadol, demir ýol we port gurluşygy

 • Keniýadaky Naýrobi demir ýol taslamasy

  Keniýadaky Naýrobi demir ýol taslamasy

  Ower: Hytaý demir ýol topary çäklendirilen.Locationerleşýän ýeri: Malaba, Naýrobi.Modeliň görnüşi: ZA,: yllar: 2016 Jikme-jiklikler: Lager, meýdany 11,698㎡, ofis meýdany 10,400㎡, ýaşaýyş meýdany 29,724㎡ we önümçilik meýdany 42,270㎡ ýaly 82,394㎡ meýdany öz içine alýar.Açyk basketbol meýdançalary bilen enjamlaşdyrylan ...
  Koprak oka
 • Malaýziýadaky Gündogar kenarýaka demir ýol taslamasy

  Malaýziýadaky Gündogar kenarýaka demir ýol taslamasy

  Ower: Hytaý Aragatnaşyk Gurluşygy Locationerleşýän ýeri: Kota BharuNacala, Kuala Terengganu, Genting.Meýdany: 60,000㎡ Model görnüşi: ZA, K Yearyllar: 2017 Jemi: 3,057,412 Jikme-jiklikler: Bu taslama takmynan 60,000㎡, dört iberiş hökmünde bölünýär.
  Koprak oka
 • Maldiwleriň “Prefab” öýi “Velana” halkara howa menzilini giňeltmek taslamasy (Erkek)

  Maldiwleriň “Prefab” öýi “Velana” halkara howa menzilini giňeltmek taslamasy (Erkek)

  Düşündiriş Öňünden taýýarlanan jaý CDPH tarapyndan özbaşdak işlenip düzülýär we patentler berilýär.Ajaýyp poslama garşy ýerine ýetirijilik, ajaýyp möhürlemek, gowy ýylylyk izolýasiýasy we şahsy isleg bilen giňden kabul edilýär.Taslama Maldiwleriň Erkek şäherinde ýerleşýär;Lageriň ýerleşýän ýeri ...
  Koprak oka
 • Kot-d'Iwuardaky Abidjan portuny giňeltmek lager taslamasy

  Kot-d'Iwuardaky Abidjan portuny giňeltmek lager taslamasy

  Eýesi: China Habour Engineering Company Limited Locationerleşýän ýeri: Abidjan.Modeliň görnüşi: ZA, villa Yearyllar: 2015 Jikme-jiklikler: Lager 27 gektar meýdany tutýar we gämi duralgasyndan takmynan 4,5 deňiz milini alýar.Lagerdäki esasy binalara ofis, umumy ýaşaýyş jaýy we beýleki funksional binalar girýär ...
  Koprak oka
 • Efiopiýa awtoulag ýoly taslamasy

  Efiopiýa awtoulag ýoly taslamasy

  Taslamanyň ýerleşýän ýeri: Efiopiýa Taslamanyň aýratynlyklary: ýokary tehniki talaplar, berk tertipli çözgüt Taslamanyň talaplaryna laýyklykda, örän çeýe dizaýnly ZA öýi we müşderiniň dizaýn düşünjesiniň birleşip biljekdigini üpjün etmek üçin aňsat gurnamaly K öýi saýlanýar. ...
  Koprak oka
 • Kot d'Iwuar Tibisu-Boake awtoulag ýol taslamasy lageri

  Kot d'Iwuar Tibisu-Boake awtoulag ýol taslamasy lageri

  Lageriň tanyşdyrylyşy Tiebu Expressway taslama lageriniň umumy meýdany takmynan 55,600 inedördül metr.Gurluşyk meýdançasynyň esasy wezipeleri üç tarapy öz içine alýar: ofis, durmuş we önümçilik, şol sanda iş we ofis ýerleri, ýaşaýyş we ýaşaýyş ýerleri, naharhana, güýmenje, nebit meýdançalary ...
  Koprak oka
 • Zambiýa Kenneth Kaunda halkara howa menzilini döwrebaplaşdyrmak we giňeltmek taslamasy lageri

  Zambiýa Kenneth Kaunda halkara howa menzilini döwrebaplaşdyrmak we giňeltmek taslamasy lageri

  Zambiýadaky Kenneth Kaunda halkara howa menziliniň döwrebaplaşdyryş we giňeltmek taslamasy, Hytaý standartlaryny kabul edýän dizaýn, satyn alyş we gurluşyk (EPC taslamasy) üçin umumy şertnama taslamasydyr.Taslamanyň gurluşygy täze terminal binasyny, viaduct, prezident uçar gurluşy ...
  Koprak oka
 • Gazagystanda Astana ýeňil demir ýol taslamasy

  Gazagystanda Astana ýeňil demir ýol taslamasy

  Taslama syn Astanadaky täze transport ulgamynyň ýeňil demir ýolunyň (howa menzilinden täze demir ýol menziline çenli bölüm) birinji tapgyry.Deslapky çaklamalara görä, bu taslamanyň işçi güýji iň ýokary derejesi 3000.Taslamanyň gurluşyk zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin, ...
  Koprak oka
 • Efiopiýa Mota awtoulag ýoly taslamasy

  Efiopiýa Mota awtoulag ýoly taslamasy

  Efiopiýanyň Mota awtoulag ýoly taslamasy Amhara ştatynda ýerleşýär, günortada MOTA şäherçesinden başlaýar, Gök Nil derýasynyň basseýninden geçýär we demirgazygyndaky JARAGEDO şäherine birleşýär, umumy uzynlygy 63km.Taslamanyň tertibi Lager takmynan 8-10% eňňitde ýerleşýär .Drenaj tekiz, ...
  Koprak oka
 • Efiopiýa awtoulag ýoly taslamasy

  Efiopiýa awtoulag ýoly taslamasy

  Taslama Çengdong bilen Ispaniýanyň bilelikdäki kärhanasynyň arasynda gol çekilen Efiopiýa awtoulag ýoly taslamasydyr.Çengdong wagtlaýyn jaýlaryň umumy düşelgesini dizaýn edýär we jaýlary ýerdäki ofis, işçi we dolandyryjy ýaşaýyş jaýy, laboratoriýa, ammar we ş.m. funksiýalaryna görä bölýär Coverin ...
  Koprak oka
 • Swazilend awtoulag ýoluny döwrebaplaşdyrmak we giňeltmek taslamasy

  Swazilend awtoulag ýoluny döwrebaplaşdyrmak we giňeltmek taslamasy

  Taslamanyň ýerleşýän ýeri: Swaziland-Makini Taslamanyň aýratynlyklary: eýesiniň býudjeti ýeterlik däl, içerki ýerlerden öýme-öý eltip bermek, gurnama tejribesi ýok we mugallym düşelgesi ýok: 39000㎡ Çözgüt 1. Eýesiniň býudjeti ýeterlik däl Müşderi başda meýilleşdirýärdi jaý ...
  Koprak oka
 • Efiopiýanyň milli demir ýol ýeňil demir ýol lager taslamasy

  Efiopiýanyň milli demir ýol ýeňil demir ýol lager taslamasy

  Taslamanyň ýerleşýän ýeri: Efiopiýa Taslamanyň aýratynlyklary: Çalt önümçilik we amatly gurnama Dynç alyş meýdany: 37758m2 1. Çalt eltip berilýän aksiýa: Gyssagly kömek bilen standart önüm.Gysga önümçilik sikli: Gurluş bölekleri gyzgyn galvanizli s bilen mehanizirlenen önümçilik (kebşirleme ýok) ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2