Hil barlagy

Hil barlagy

QC toparymyz öz önümçiligimizi, şeýle hem satyn almalaryň doly prosesini wagtynda barlap we barlap biljekdigine göz ýetirip biljek işlemekde ýöriteleşdirilen we ökde.