Fotowoltaik kabeli

  • Energiýa saklaýan batareýa kabeli bilen fotoelektrik kabeli

    Energiýa saklaýan batareýa kabeli bilen fotoelektrik kabeli

    Fotowoltaik kabeli, 120 ° C temperaturaly elektron şöhleli biri-birine bagly kabel.Highokary mehaniki güýji bolan radiasiýa bilen baglanyşykly material.Özara baglanyşyk prosesi polimeriň himiki gurluşyny üýtgedýär we ýanýan termoplastiki material geçip bolmaýan elastomer materialyna öwrülýär.Özara baglanyşyk radiasiýasy, degişli enjamdaky agyr şertlere çydap bilýän kabel izolýasiýasynyň ýylylyk, mehaniki we himiki aýratynlyklaryny ep-esli gowulandyrýar.Howa gurşawy, mehaniki zarba garşy duruň.IEC216 halkara standartyna laýyklykda, fotowoltaik kabellerimiziň açyk gurşawdaky hyzmat möhleti rezin kabellerden 8 esse, PVC kabellerinden 32 esse köp.Bu kabeller we gurnamalar diňe bir iň gowy howa garşylygy, UV garşylygy we ozona garşylygy däl, eýsem -40 ° C-den 125 ° C-e çenli has giň temperatura üýtgemegine hem çydap biler.