Mineral kabel

 • YTTW izolirlenen çeýe mineral izolýasiýa ýangyn geçirmeýän kabel

  YTTW izolirlenen çeýe mineral izolýasiýa ýangyn geçirmeýän kabel

  YTTW izolirlenen çeýe mineral izolýasiýa ýangyn geçirmeýän kabel. Bu, esasan, 750V naprýatageeniýeli uly şäherlerde belent binalar, güýmenje ýerleri we ýokary hilli we ýokary howpsuzlygy talap edýän köp sanly gurluşyk taslamalary üçin amatlydyr.

 • NG-A (BTLY) Alýumin örtükli üznüksiz ekstrudirlenen mineral izolýasiýa ýangyn geçirmeýän kabel

  NG-A (BTLY) Alýumin örtükli üznüksiz ekstrudirlenen mineral izolýasiýa ýangyn geçirmeýän kabel

  NG-A (BTLY) kabeli, BTTZ kabeli esasynda işlenip düzülen täze nesil mineral izolýasiýa kabeli.BTTZ kabeliniň artykmaçlyklaryndan başga-da, BTTZ kabeliniň meselelerini we kemçiliklerini hem ýeňip geçýär.Önümçiligiň uzynlygy çäksiz bolansoň, aralyk bogunlar talap edilmeýär.BTTZ kabelinden 10-15% maýa goýum çykdajylaryny tygşytlaýar.

 • BTTZ mis ýadrosy mis gaby magneziý oksidi izolýasiýa geçirmeýän kabel

  BTTZ mis ýadrosy mis gaby magneziý oksidi izolýasiýa geçirmeýän kabel

  BTTZ mis ýadrosy mis gaby magneziý oksidi izolýasiýa geçirmeýän kabel.Bu önüm GB / T13033-2007 “Bahasy 750V we ondan pes bolan mineral izolýasiýa kabelleri we terminallary” laýyklykda öndürilýär, şeýle hem Halkara elektrotehniki komissiýasy IEC, Iňlis standarty, German standarty we Germaniýanyň standartlary boýunça öndürilip bilner. Ulanyjynyň isleglerine görä Amerikan standarty.
  Bu önümiň ulanylýan elektrik liniýalary esasan esasy elektrik geçiriji, ýangyndan goramak ulgamlary we kompýuter otaglaryna gözegçilik liniýalarydyr.

 • BBTRZ Çeýe mineral izolýasiýa ýangyn geçirmeýän kabel

  BBTRZ Çeýe mineral izolýasiýa ýangyn geçirmeýän kabel

  Organiki däl mineral izolýasiýa kabeli, çeýe ýangyna garşy kabel diýlip hem bilinýär, geçirijisi gysylan mis simlerden, izolýasiýa gatlagy hökmünde köp gatly mika lentasy bilen, mika lentasy esasy material hökmünde aýna süýümli matadan, daşky gatlagy bolsa uzynlygyna örtülendir we mis lenta bilen kebşirlendi.Daşky gabyk emele getirmek üçin ýapyk we tekiz daşky gabyk spiral görnüşe basylýar.Esasan ofisler, myhmanhanalar, myhmanhanalar, konferensiýa merkezleri, metro, awtoulag ýollary, ýeňil relsler, hassahanalar we beýleki gür ilatly we ýerasty ýerler ýaly gurluşyk pudaklarynda, himiýa, metallurgiýa, elektrik energiýasy we ýokary ýaly senagat we magdan kärhanalarynda ulanylýar. temperatura.

  BBTRZ Çeýe mineral izolýasiýa ýangyn geçirmeýän kabel.Kabel geçiriji, gowy egilmek häsiýetli gysylan mis simlerden ýasalýar.Izolýasiýa gatlagy, 1000 gradusdan ýokary temperatura çydap bilýän mineral izolýasiýa materialyndan ýasalýar.Suw geçirmeýän izolýasiýa gatlagy polietilen izolýasiýa materialyny ulanýar.